Vad innebär Fairtrade?

Här fanns tidigare FairAction. De hittar du nu på https://fairaction.se/

Att köpa varor som är Fairtrade har blivit mycket populärt och det är bra både för miljön och oss människor. Du som vill sälja Fairtrade, eller vegansk mat för den delen som också ökat starkt på senare år, kan behöva ett startkapital. Klicka här för att läsa mer om hur du kan finansiera en ny produktlinje. 

Fairtrade är en internationell märkning och som kommer med vissa krav. Produkter med denna märkning har krav för att odlare och anställda ska få bättre förutsättningar att med egen kraft, kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Man motverkar barnarbete och diskriminering så väl som främjar demokrati, organisationsrätt, miljöhänsyn och ekologisk produktion

En stor del av de varor som har denna märkning är även ekologiska. I Sverige är det även vanligt att de även är KRAV-märkta, men Fairtrade och Krav är oberoende av varandra. Även billigt snus online kan vara tillverkat med samma principer som Fairtrade, men utan att ha den karaktäristiska märkningen.

Fairtrade ställer krav på bland annat vilka kemikalier som får användas, och uppmuntrar dessutom till ekologisk odling genom att premiera dessa ekonomiskt. Produkter som är Fairtrade-märkta är försedda med en blå och grön symbol på svart botten. 

Internationell certifiering av råvaror

Fairtrade är en internationell certifiering och det av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Får varan denna certifiering så innebär det att den är producerad på så vis att den har tagit hänsyn till olika krav så som sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

När du köper produkter med denna märkning så hjälper du till på ett bra sätt. Du är med och påverkar och skapar möjligheter för en massa olika människor. Dessa männskor kan tack vare det själva påverka sin inkomst samt stärka sitt inflytande och på sikt få en bättre livssituation.

Det handlar inte bara om att ge människor en dräglig tillvaro utan samtidigt också till att ge vår planet bättre villkor. Utan gifter mår jorden betydligt bättre! Andra sätt att hjälpa till att värna om vår planet är att välja lokalt när det går.

Krav för en hållbar framtid

För att en råvara eller en produkt ska få en certifiering av Faitrade så finns det flera krav som ska uppfyllas. Dessa krav bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. De har i sin tur baserats på Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.