• Production line in Bangladesh
  • Production line in Bangladesh
  • Garment workers on strike
Välkommen till Fair Trade Center en ideell förening som arbetar för en rättvis internationell handel. Vi vill visa att du påverkar förhållandena där varor produceras genom hur du handlar. Bli medlem i Fair Trade Center

Arbetartribunal i Indonesien kritiserar klädföretag för låga löner

2014-06-24

Idag kom domen från den tribunal som hållits i Jakarta mot klädföretag med leverantörer i Indonesien. Den internationella juryn som bestod av människorättsexperter konstaterade att H&M och de andra företagen behöver agera kraftfullare för att förbättra arbetsvillkoren, inte minst när det gäller att garantera arbetarna en lön de kan leva på.

Läs mer
2014-06-17

AP-fonderna investerar miljontals kronor i företag som bidrar till förstörelse av unika naturområden, avskogning och klimatförändringar. Fonderna förvaltar över 1200 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital men har otillräckliga strategier för att minska miljöeffekterna. Det visar en rapport från Fair Trade Center som tagits fram med stöd av WWF.

2014-06-10

Fem frivilligorganisationer; Amnesty International, Diakonia, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna och Swedwatch publicerar idag den 10 juni, en rapport om hur den svenska lagstiftningen kan användas för att säkerställa att svenska företag genomför riskbedömningar av mänskliga rättigheter. Organisationerna menar att due diligence, som är en typ av riskbedömning eller konsekvensanalys, bör användas som ett verktyg för att företag ska leva upp till grundläggande krav på att respektera mänskliga rättigheter, i synnerhet när de är verksamma i låglöneländer.

2014-06-03

Den 26 september arrangerar Fair Trade Center och nätverket Schyst Resande seminariet "Enkel biljett ut ur fattigdomen?" om hållbar turism, lokal samhällsutveckling och levnadslöner i den globala turismsektorn. Seminariet sker med anledning av Världsturismdagen som uppmärksammas dagen efter den 27 september.